Via Centrum

Nijmegen was ooit de grootste en belangrijkste Romeinse plek van Nederland. Vanaf ongeveer 20 voor Christus tot 400 na Christus bewoonden de Romeinen dit gebied. Ze bouwden hier een legerkamp met een imposant hoofdgebouw zo hoog als de Stevenskerk, maar ook een amfitheater, markten, tempels en badhuizen. De Romeinen hebben niet op één plek in Nijmegen gewoond en gewerkt, maar op drie verschillende plekken: grofweg in Nijmegen-Oost, Nijmegen-Centrum en Nijmegen-West. Deze plekken hebben elk op hun eigen tijd, een eigen rol gespeeld. Helaas is hier weinig meer van te zien in de stad van nu. Gebouwen zijn in de loop der tijden gesloopt, bouwmaterialen zijn hergebruikt en gebruiksvoorwerpen zijn langzamerhand vergaan. Vaak zien we alleen in de grond nog iets Romeins terug. Gelukkig zijn er nog tal van plekken die het Romeinse verleden voelbaar en ervaarbaar maken. Via deze wandelroute komt dit verleden tot leven.

Startpunt: Museum Het Valkhof
1 Start Kelfkensbos/ Museum Het Valkhof.
2 Ga het bruggetje over richting het Valkhof. Vanaf het bruggetje ziet u rechts beneden, vlak bij het voetgangersbord, een kunstwerk.
3 Loop de brug af, naar de ruïne aan uw rechterhand.
4 Loop verder het park in naar de zestienhoekige Sint Nicolaaskapel.
5 Volg de balustrade in westelijke richting, tot u een trap naar beneden ziet. Ga de trap af en sla rechtsaf, zodat u aan de voet van de kapel uitkomt.
6 Loop het pad terug en ga de trap af, tot de grote Veerpoorttrappen. U kijkt hier tegen het gebouw van de Lindenberg aan, waaronder in 1969 de grachten van het laat-Romeinse castellum zijn gevonden. Daal de Veerpoorttrappen af tot helemaal beneden. Sla linksaf, het straatje onder het Holland Casino door. Aan het eind van het straatje ziet u aan uw rechterhand een vitrine.
7 Sla rechtsaf, de Steenstraat in. Aan de rechterkant vindt u de Losserpoort of Onze Lieve Vrouwepoort, een klein poortje van de middeleeuwse omwalling. Even verder ziet u links het laat-middeleeuwse Besiendershuis.
8 Steek hier door naar de Waalkade. Ga rechtsaf de kade op langs de café's en naar het begin van de opgang van het Holland Casino.
9 Loop enkele meters terug en vervolg uw weg onder langs het casino. Ga naar het verderop gelegen moderne sculptuur, bestaande uit drie hoge buizen.
10 Loop verder over de Waalkade richting spoorbrug.
11 Loop onder de spoorbrug door en volg het pad rond het gebouw van De Gelderlander (Simon Langendampad). Einde van de weg links (Nieuwe Hezelpoort), onder het spoorviaduct door (Joris Ivensplein), rechtdoor (Lange Hezelstraat).
12 Volg een aantal honderden meters de Lange Hezelstraat, Stikke Hezelstraat en Burchtstraat, tot aan het stadhuis aan uw rechterhand.
13 Volg de Burchtstraat tot aan huisnummer 67.
14 Loop verder de Burchtstraat door, ga de 2e weg rechts (Hertogstraat). Deze weg heeft ook een Romeinse oorsprong: hier begint de Romeinse 'snelweg' naar Maastricht en Tongeren. Aan het einde van de Hertogstraat linksaf, (Derde Walstraat). Een eindje verderop ligt aan uw linkerhand het voormalige St.-Josephhof.
15 Loop de Derde Walstraat uit en steek de straat over in de richting van de zonnewijzer op het Kelfkensbos.

Eindpunt van de route.

Lees meer